Reklamacja

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu zapewnić, że nasze produkty są najlepszej jakości i będą Ci długo służyć. Gdyby się jednak zdarzyło, że dostałeś wadliwy produkt, zgłoś nam to.

W przypadku stwierdzenia wady towaru masz prawo złożyć reklamację w terminie 2 lat od wydania Ci towaru. Pamiętaj jednocześnie, że masz rok od zauważenia wady na złożenie reklamacji. Oznacza to zatem, że ochrona przysługująca z tytułu rękojmi trwa 2 lata od wysyłki, jednak na zgłoszenie konkretnej wady masz rok od jej wykrycia. Mamy nadzieję, że wszystko jasne, gdyby jednak tak nie był, napisz do nas, wyjaśnimy Ci to dokładniej.

Możesz nas powiadomić o zauważonej wadzie wysyłając nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@grupaazoty.com lub pocztą tradycyjną na nasz adres:

Grupa Azoty SA, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

W celu powiadomienia nas o wadzie produktu możesz skorzystać z formularza dostępnego poniżej, ale nie jest to wymagane. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, pamiętaj, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

pobierz formularz

Odpowiemy na Twoją wiadomość nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W tym czasie skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o dalszych krokach.

Procedura reklamacyjna realizowana jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Rozpatrując Twoje zgłoszenie reklamacyjne zawsze dążymy do jak najszybszego rozwiązania problemu i do dokonania tego w taki sposób, że nie będziesz się musiał niczym przejmować.

Reklamowany towar odeślij nam na podany powyżej adres, przyjrzymy się zgłoszonej wadzie i podejmiemy odpowiednie kroki.

Zgoda na pliki cookie