Zwroty

Zwrot Towaru / Prawo odstąpienia od umowy     

W sprawach dotyczących zwrotu towaru,  możesz się z nami kontaktować pocztą tradycyjną lub poprzez wysłanie wiadomość na adres: sklep@grupaazoty.com

Jeżeli Twój zakup ma charakter konsumencki i nie znajduje zastosowania żadne z wyłączeń, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a które to wyłącznie omówiliśmy poniżej na tej stronie, masz prawo odstąpić od zawartej z nami umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Twój zakup ma charakter konsumencki, jeżeli dokonałeś zakupu bez związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a od 01.01.2021 r. również wtedy, gdy zakup związany jest wprawdzie z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie posiada on dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o tym. W tym celu możesz wysłać nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@grupaazoty.com lub pocztą tradycyjną na nasz adres:

Grupa Azoty SA, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajdziesz tutaj: 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś  wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli piszesz na nasz adres e-mail, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Czy zawsze mogę odstąpić od umowy? 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom, jednak nie jest ono nieograniczone. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta istnieją sytuacje, gdy prawo do odstąpienia od umowy Ci nie przysługuje, w szczególności w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Jak mogę zwrócić towar? 

W sprawach dotyczących zwrotu towaru,  możesz się z nami kontaktować pocztą tradycyjną lub poprzez wysłanie wiadomość na adres: sklep@grupaazoty.com

Możesz zwrócić produkt w dowolny wybrany przez siebie sposób, umożliwiający doręczenie przesyłki na wskazany adres Grupa Azoty SA, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Zgoda na pliki cookie