„WOW” nawóz do trawników wiosna szybki start 1

Cena

30,00 zł

Dostępna ilość produktu: 23
Ilość

Nawóz mineralny do nawożenia trawników.

Nawóz granulowany zawierający najważniejsze niezbędne składniki odżywcze, 

Zalecany w szczególności na trawniki wymagające intensywnego pobudzenia do wzrostu i rozwoju po okresie zimowym oraz  na trawnikach w słabej kondycji po zimie. Dostosowany jest do wymagań pokarmowych wszystkich gatunków traw, a zawarte w produkcie składniki pokarmowe w specjalnie dobranych ilościach zapewniają:

 • szybki „start” wiosenny.
 • intensywną regenerację po zimie
 • odzyskanie soczystego zielonego koloru.
 • pobudzanie krzewienia i zagęszczania darni.
 • poprawiają kondycje i zdrowotność trawnika po zimie.

Skład:

NAWÓZ WE
NPK(S) 23-5-5-(28) 

Skład nawozu:

 • 23% (m/m) - azot (N) całkowity, w tym:
 • 17% (m/m) - azot N) w formie amonowej
 • 6% (m/m) – azot N) w formie saletrzanej
 • 5% (m/m) - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie 
 • 4% (m/m) - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie.
 • 5% (m/m) - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 
 • 28% (m/m) - trójtlenek siarki (SO3) w postaci siarczanu, rozpuszczalny w wodzie 

Środki ostrożności:

Uwaga Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skóra. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza  - pokaż opakowanie i etykietę. Podczas stosowania nosić odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku rozsypania nawóz zebrać , a pozostałości zmyć wodą. Należy unikać przenawożenia i nierównomiernego rozsiewu ponieważ może to powodować w tych miejscach uszkodzenia trawnika.

Nawóz polecany jest zarówno do przygotowania podłoża przed założeniem trawnika, jak i do nawożenia pielę­gnacyjnego w okresach intensywnej wegetacji traw. 

Przy zakładaniu trawnika (przedsiewnie) zaleca się zastosować około 3 do 6 kg//100 m2 i wymieszać z powierzchniową warstwą gleby na głębokość około 2-3 cm. W kolejnych latach użytkowania zaleca się stosować ten nawóz 3-4 krotnie. Pierwsze zasilenie trawnika wskazane jest wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji traw (gdy temperatura gleby osiągnie minimum 5 C °) w dawce około 4 kg/100 m2. 

Po koszeniach pielęgna­cyjnych trawnika, zaleca się co 3-4 tygodnie rozsiewać równomiernie w dawce nie prze­kraczającej 2-3 kg/100 m2. Każde nawożenie wskazane jest wykonać na suche rośliny, a po wykonaniu nawoże­nia trawnik należy umiarkowanie podlać wodą

Częstotliwość nawożenia należy dostosować do warunków glebowych i klimatycznych, kierując się zasadą, że im lżejsza gleba i większe opady deszczu tym nawozimy więcej i częściej, a im gleba cięższa i mniejsze opady deszczu tym trawnik nawozimy rzadziej i mniej,  Standardowo nawozimy w odstępach 3 - 4 tygodniowych po skoszeniu trawy.

Do wysiewu należy stosować specjalne rozsiewacze do nawozów granulowanych lub wysiewać ręcznie z zastosowaniem rękawic ochronnych. W celu zachowania równomierności ręcznego wysiewu nawozu najlepiej podzielić nawóz na dwie części i rozrzucać pasowo dwukrotnie pod kątem prostym do pierwszego. Jeżeli w najbliższych godzinach nie jest spodziewany deszcz, trawnik należy obficie podlać. Nawozu nie należy stosować podczas silnego nasłonecznienia oraz na rośliny mokre.

Przy zachowaniu właściwych warunków transportu i przechowania produktu nie traci właściwości nawozowych.

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

Produkt zamknięty i przechowywany w przewiewnym pomieszczeniu z dala od wilgoci oraz chroniony przed światłem nie traci właściwości nawozowych.