O nas

Firma „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. powstała z inicjatywy Zarządu Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., który to 27 sierpnia 2012 roku podpisał akt notarialny o zawiązaniu Spółki pod nazwą „Agrochem Puławy” Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach.  10 października 2012 roku Spółka zastała wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lubinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000433141.

Aktem notarialnym z dnia 5 grudnia 2012 roku przeniesiono zorganizowana część przedsiębiorstwa Agrochem Sp. z o.o. do „Agrochem Puławy” Sp. z o.o.

Właścicielem 100% udziałów do 31 grudnia 2013 roku były Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.

W wyniku restrukturyzacji Grupy Kapitałowej GZNF „Fosfory” Sp. z o.o., od 1 stycznia 2014 roku właścicielem 100% udziałów „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA – lider polskiego przemysłu nawozowo – chemicznego.

11 września 2014 roku „Agrochem Puławy” kupił 100% udziałów Spółki Unibaltic Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – uznanego na Pomorzu Zachodnim dystrybutora nawozów płynnych, posiadającego bazy magazynowe w Chojnie i Gryficach. Dzięki tej inwestycji uzyskano wzrost sprzedaży do dotychczasowych klientów Unibaltic Agro Sp. z o.o.

Znaczącym faktem dla działalności Agrochem Puławy Sp. z o.o., było  zakończenie w 2015 roku inwestycji budowy bazy przeładunkowo – magazynowej nawozów płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Pojemność nominalna Bazy RSM® w Człuchowie to 5 800 ton nawozów płynnych.

W 2016 roku Spółka ukończyła inwestycję w Człuchowie – zbożowa baza magazynowa o pojemności ok. 3 132 ton. Spółka weszła w rynek obrotu płodami rolnymi zarówno w układach wolnorynkowych (skup) jak i barterowych (wymiana i kompensata należności za inne produkty).

Dnia 18 kwietnia 2018 doszło do połączenia poprzez przejecie udziałów Spółek „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. i Agrochem Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście – bazy przeładunkowo – magazynowej nawozów płynnych i sypkich:

    • Baza RSM® – 9 tys. ton

    • Centrum Dystrybucji Nawozów Grupy Azoty – 8 tys. ton

    • Mieszalnia nawozów sypkich – blendingów

Spółka „Agrochem Puławy” – Baza Dobre Miasto prowadzi działalność gospodarczą na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (W-MSSE) na podstawie zezwolenia nr 124/2012 z dnia 01 lutego 2012 roku – działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów uzyskanych w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy – nawozy i związki azotowe, magazynowanie i przechowywanie towarów, odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyclingu. Zezwolenie ważne jest do czasu funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Polsce.

Spółka posiada dziewięć baz magazynowych: w Człuchowie, Chojnie, Dobrym Mieście, Gronowie Elbląskim, Gryficach, Stargardzie, Łaszkowie, Jaksicach oraz Gdańsku. „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. kontynuuje najlepsze tradycje w sektorze rolniczym, wypracowane w trakcie długoletniej działalności, uwzględniające postęp technologiczny w rolnictwie oraz zmieniające się potrzeby agrotechniczne polskich rolników.  Wykwalifikowana i doświadczona kadra Doradców Agrotechnicznych dociera bezpośrednio do rolników, którym służy wsparciem i wysokiej klasy doradztwem.

Główne obszary działalności Agrochem Puławy Sp. z o.o.

    • Dystrybucja nawozów sypkich Grupy Azoty

    • Dystrybucja nawozów płynnych GA ZA Puławy SA – RSM®/RSM®S

    • Produkcja i sprzedaż mieszanek nawozowych płynnych na bazie RSM®

    • Produkcja i sprzedaż mieszanek nawozowych sypkich – blendingów

    • Produkcja i sprzedaż nawozów dolistnych ViTotal Agro®

    • Dystrybucja nawozów wapniowych, soli potasowej i innych

    • Produkcja i sprzedaż materiału siewnego

    • Dystrybucja środków ochrony roślin

    • Skup zbóż i rzepaku

    • Usługi przeładunku, magazynowania i spedycji nawozów sypkich i płynnych Grupy Azoty SA