„WOW” nawóz do trawników OD LATA DO JESIENI 2

Cena

30,00 zł

Dostępna ilość produktu: 25
Ilość

Nawóz granulowany zawierający najważniejsze niezbędne składniki odżywcze, zapewniająca właściwy rozwój, przydomowego trawnika. Dostosowany jest do wymagań pokarmowych wszystkich gatunków traw. 

Zawarte w nawozie składniki pokarmowe w specjalnie dobranych ilościach zapewniają:

 • zrównoważony letni rozwój traw,
 • intensywny zielony kolor,
 • pobudzanie krzewienia i zagęszczania darni,
 • wzrost systemu korzeniowego,
 • poprawę ogólnego stanu i zdrowotności trawnika,
 • większą odporność roślin na susze i przemarzanie,
 • mniejszą podatność roślin na uszkodzenia przez patogeny.

Skład:

NAWÓZ WE
NPK(Mg Na S) 5-16-20-(3,5-8,1-10)

Składa nawozu:

 • 5% (m/m) - azot (N) całkowity w formie amonowej 
 • 16% (m/m) - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie 
 • 15% (m/m) - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie.
 • 20% (m/m) - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 
 • 3,5% (m/m) - tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie 
 • 8,1% (m/m) - tlenek sodu (Na2O) rozpuszczalny w wodzie
 • 10% (m/m) - trójtlenek siarki (SO3) w postaci siarczanu, rozpuszczalny w wodzie 

Środki ostrożności:

Uwaga Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skóra. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza  - pokaż opakowanie i etykietę. Podczas stosowania nosić odpowiednie rękawice ochronne. W przypadku rozsypania nawóz zebrać , a pozostałości zmyć wodą. Należy unikać przenawożenia i nierównomiernego rozsiewu ponieważ może to powodować w tych miejscach uszkodzenia trawnika.

Letni termin stosowania

Nawóz należy stosować po pierwszym skoszenia trawy do końca sierpnia. W ilości ok 5 kg /100 m2 powierzchni trawnika. Częstotliwość nawożenia należy dostosować do warunków glebowych i klimatycznych, kierując się zasadą, że im lżejsza gleba i większe opady deszczu tym nawozimy więcej i częściej, a im gleba cięższa i mniejsze opady deszczu tym trawnik nawozimy rzadziej i mniej,  Standardowo nawozimy w odstępach 3 tygodniowych po skoszeniu trawy.

Jesienny termin stosowania

W celu zachowania dobrej kondycji i wyglądu trawnika oraz właściwego przygotowania roślin do okresu zimowego, należy w okresie jesiennym zastosować jednorazową dawkę 5 kg / 100 m2, nie później niż do połowy października. Zapewni to  lepsze przezimowanie oraz zapobieganie powstaniu pleśni śniegowej uszkadzającej rośliny.

Do wysiewu należy stosować specjalne rozsiewacze do nawozów granulowanych lub wysiewać ręcznie z zastosowaniem rękawic ochronnych. W celu zachowania równomierności ręcznego wysiewu nawozu najlepiej podzielić nawóz na dwie części i rozrzucać pasowo dwukrotnie pod kątem prostym do pierwszego. Jeżeli w najbliższych godzinach nie jest spodziewany deszcz, trawnik należy obficie podlać. Nawozu nie należy stosować podczas silnego nasłonecznienia oraz na rośliny mokre.

Produkt zamknięty i przechowywany w przewiewnym pomieszczeniu z dala od wilgoci oraz chroniony przed światłem nie traci właściwości nawozowych.  

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

Przy zachowaniu właściwych warunków transportu i przechowania produktu nie traci właściwości nawozowych.

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

Produkt zamknięty i przechowywany w przewiewnym pomieszczeniu nie traci właściwości nawozowych.