FERTIPLON CalciumN - Azotan wapnia granulowany

Produkt wkrótce w sprzedaży!

Cena

0,00 zł

Dostępna ilość produktu: 0
Ilość

Obecnie brak na stanie

FERTIPLON CalciumN Azotan wapnia granulowany (saletra wapniowa) – jest wysokiej jakości, całkowicie rozpuszczalnym nawozem azotowo-wapniowym stosowanym w ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie. Może być stosowany profilaktycznie w terminach i zalecanych dawkach dla poszczególnych gatunków roślin lub interwencyjnie, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru wapnia na roślinach, bądź przy zbyt niskiej zawartości tego makroskładnika w roślinach.

Korzyści zastosowania

  • wysoka czystość minimalizuje konieczność dodania substancji antyzbrylajacych,
  • nie zawiera metali ciężkich,
  • niska zawartość chloru,
  • najkorzystniejsza dla roślin forma wapnia,
  • zawiera szybko przyswajalną saletrzaną formę azotu,
  • wysoka zawartość szybko przyswajalnego wapnia znakomicie poprawia wygląd , smak, jędrność, trwałość kwiatów po zbiorze oraz znacząco zwiększa właściwości przechowalnicze owoców i warzyw, znacznie zmniejsza ich podatność na uszkodzenia podczas transportu i podatność na choroby grzybowe.

Producent:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Postać:

granule

Gęstość nasypowa:

brak danych kg/dm3

N (azot całkowity):

15,5% m/m

N (azot amonowy):

1,1-1,5% m/m

N (azot azotanowy):

14,4% m/m

N (azot amidowy):

x

P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):

x

K2O (rozpuszczalny w wodzie):

x

CaO (rozpuszczalny w wodzie):

26,3% m/m

MgO (całkowity):

x

SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):

x

Mikroskładniki:

x

Dokarmianie dolistne

FERTIPLON CalciumN Azotan wapnia należy stosować nalistnie w formie oprysku roztworem wodnym o zalecanym stężeniu. Zalecane jest wykonanie zabiegu nawożenia pozakorzeniowego ze zwilżaczem, zwłaszcza przy twardej wodzie. Nawóz nadaje się do dokarmiania dolistnego razem z innymi nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin, po wcześniejszym przeprowadzeniu prób potwierdzających możliwość zmieszania. 

Fertygacja

Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,01 – 0,2% (0,1 do 2 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej rośliny oraz technologii uprawy. Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki. Nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w pożywce stosowanej do fertygacji upraw. Skład pożywki do fertygacji oraz częstotliwość aplikacji należy dostosować do aktualnych wymagań pokarmowych roślin, rodzaju podłoża i warunków uprawowych.

Okres przydatności do stosowania 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu o dobrej wentylacji z dala od źródeł ognia i zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią. Trzymać z dala od materiałów palnych, kwasów i zasad. Dostęp do wszystkich powierzchni magazynowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych. W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych nie używać otwartego ognia