Bezpieczna rękawiczka

Produkt wkrótce w sprzedaży!

BEZPIECZNA RĘKAWICZKA jest środkiem ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji z przeciwdrobnoustrojową warstwą srebra metalicznego. Produkt posiada udokumentowaną skuteczność działania (świadectwo potwierdzające efekt antydrobnoustrojowy – wydane przez  Sieć Badawczą Łukasiewicza - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie).

 

BEZPIECZNA RĘKAWICZKA może być stosowana wielokrotnie bez utraty swoich właściwości w zakresie zmniejszenia ryzyka zarażenia drobnoustrojami patogennymi.

Za okres graniczny możliwości stosowania uważa się wytarcie warstwy srebra na powierzchni rękawiczki.